Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Mely létrejött egy részről a Pannon App AB (cég) Cím: Renströmsvägen 42, 461 59 Trollhättan, Sweden Org. nummer: 559002-5390 Tax-id: SE559002539001 Képviseli: Gabriella Misztiné Tóth és az https://onlinemagyargyakorlo.hu/ weboldal, felhasználója, olvasója, a szolgáltatások megrendelője között.
A cég és a weboldal, felhasználója, olvasója, a szolgáltatások megrendelője rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Az ÁSZF érvényes 2019. június 1-től visszavonásig.

A Pannon App AB fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítására.

Pannon  App AB Adatkezelési nyilatkozata

Adatkezelő megnevezése:

Név: Pannon App AB
Cím: Renströmsvägen 42,
461 59 Trollhättan, Sweden
Org. nummer: 559002-5390
Tax-id: SE559002539001
Képviseli: Gabriella Misztiné Tóth
E-mail cím: hello@onlinemagyargyakorlo.hu
Telefonszám: 0046 735574110

Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Dr. Misztiné Tóth Gabriella


A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató (Pannon App AB) a weboldalon online témákat dolgoz fel a magyar nyelv gyakoroltatásához külföldön élőknek és tanácsadást nyújt az azt igénylőknek. A szolgáltatás havidíjas (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagok kidolgozott témákat kapjanak a magyar nyelv használatához, gyakoroltatásához külföldön élve.

Az  alkalmazott adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke

Tárhelyszolgáltató cég: Tarhely.eu Tárhely.eu Kft.1144 Budapest, Ormánság u.4 X. em 24. Email : info@tarhely.eu

Feliratkozási feltételek

Az onlinemagyargyakorlo.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz az ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (onlinemagyargyakorlo.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az  üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást  figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

Adatkezelés

Feliratkozáskor kizárólag a legzsükségesebb adatokat kérjük el, a nevet és az email címet. Ezt az e-mailcímet kizárólag az adatkezelő vállalkozásának weboldalaival kapcsolatos információk küldésére használjuk.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím.  A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti.

Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük.

Szoftverek amelyeket adatkezelés közben használunk és a kezelt adatok:

Useproof.com
Kezelt adat : A feliratkozások és vásárlások után egy keresztnév és a vásárlás időpontja.

Salesautopilot.hu
Kezelt adat : A feliratkozáskor a név + email, vásárláskor név + email + számlázási cím + telefonszám.

Zapier.com
Kezelt adat : A regisztrációkor vagy vásárláskor megadott adatokat továbbítja a Stripe felé.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez  való jog 
Minden kiküldött levélben található adatmódosítás és leiratkozás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. A tájékoztatást, helyesbítést, törlést  a hello [kukac] onlinemagyargyakorlo [pont] hu e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog

A hello [kukac] onlinemagyargyakorlo [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: hello [kukac] onlinemagyargyakorlo[pont] hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt az onlinemagyargyakorlo.hu weboldalaon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja.

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, Ebook-ok, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Misztiné Tóth Gabriella

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Misztiné Tóth Gabriella. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 400 (négyszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt állnak. A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.


Az oldal látogatása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a Pannon App AB ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Cookie-król (Sütik)-ről  itt olvashatsz bővebben


Változtatás joga és felelősség kizárása

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.

A Pannon App AB kizár weboldal felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.


Adatgyűjtés

Pannon App AB tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, használja fel.


Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

 
Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Ez alól kivételt képez a Stripe-on keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a Stripe.com biztonságos rendszerébe. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az hello@onlinemagyargyakorlo.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Pannon App AB.

 
Linkek

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Pannon App AB nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. A Pannon App AB kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

Vásárlás, megrendelés

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon történő megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A Svéd törvények alapján 30 napig visszatéritési lehetőség van a megrendelt termékre.

Pannon App AB fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül, elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés,  gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el és ezzel a megrendelést jóváhagyja.


Szolgáltatások megrendelési feltételei:

Az onlinemagyargyakorlo.hu honlap oldalain lehetőség van online tananyagok, és coaching megvásárlására.

A megrendelések a honlap értékesítési oldalaiba integrált Salesautopilot.hu és Stripe.com megrendelő űrlapokon történnek.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 2 munkanapon belül belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 3 munkanapon belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Fizetési feltételek

Az onlinemagyargyakorlo.hu honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Bankkártya

Stripe.com
Stripe, Inc.
185 Berry Street, Suite 550
San Francisco, CA 94107
Attention: Stripe Legal

Tudomásul veszem, hogy a Pannon App AB adatkezelő által az onlinemagyargyakorlo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az Stripe, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, Számlázási és szállítási adatok.
A bankkártya adataihoz cégünk  nem fér hozzá, nem tároljuk!

 
Ismétlődő bankkártyás fizetés

Az onlinemagyargyakorlo.hu honlapon lehetőség van havidíjas termékek, és coaching szolgáltatások megrendeléséhez. Az ismétlődő fizetés, és az egyszeri fizetés a Stripe.com által biztosított.


Ismétlődő fizetés lemondásának lehetősége: 

A megrendelőnek lehetősége van az ismétlődő fizetés lemondására. A lemondást emailben kell jelezni a szolgáltató felé. A cég az újabb fizetést 2 munkanapon belül felfüggeszti.

Az emailnek tartalmaznia kell a következőket: a vásárló, megrendeléskor megadott teljes nevét, email címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát.


Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 30 napon belül elállni. Ez esetben a Megrendelő 30 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.


Garanciák és akciók

A Pannon App AB fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 30 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.

A Pannon App AB fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.